Open Positions

Centre for Anaesthesiological Research, Sjællands Universitetshospital Køge søger løbende Forskningsårsstuderende.
Skriv til os/kom forbi

Centre for Anaesthesiological Research (CAR) på Anæstesiafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge tilbyder mulighed for at udføre kandidatspeciale (10-22,5 ECTS), hvor man dels har sit eget forskningsprojekt (1. forfatterskab), dels indgår i nogle af afdelingens øvrige kliniske projekter.

Vi har en række muligheder for forskningsprojekter inden for vores hovedforskningsområder (anæstesi og intensiv terapi), som vil være egnede til et kandidatspeciale og efterfølgende publikation. Dette inkluderer både systematiske reviews, follow-up studier og kliniske undersøgelser, og vil afhænge af den studerendes interesse og ambitioner.

Derudover vil den forskningsårsstuderende indgå i driften af afdelingens øvrige forskningsområder. Dette kan bl.a. være som lokal investigator og en del af den daglige styringsgruppe for det vores store multicenter studie PERISAFE (det største safety-studie i verden, om sikkerhed ved postoperativ NSAID behandling), eller i andre projekter inden for perioperativ medicin, anæstesi, eller intensiv terapi

Forskningsenheden har omkring 15 engagerede post-docs, ph.d.- og forskningsårsstuderende, som udfører forskning inden for enten postoperativ smertebehandling, perioperativ medicin, eller intensiv medicin. Her vil du indgå i et dagligt og aktivt forskningsmiljø og vil blive tilknyttet en vejleder (professor, forskningslektor, eller ph.d. stud.). Som kandidatstuderende vil du få en bred uddannelse og viden omkring udførelsen af kliniske forskningsstudier, inklusive protokolskrivning, anmeldelse af projekter, tilladelser, GCP, statistik, kliniske procedurer m.m., ligesom der forgår fast undervisning i forskningsenheden i samarbejde med andre forskningsgrupper på hospitalet. Der planlægges også deltagelse i kongresser eller årsmøder med præsentation af forskningsresultater. Du vil få:

  • Minimum én publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift (1. forfatter)
  • Yderligere mindst et medforfatterskab. Tidligere studerende har typisk opnået 2-4 publikationer under opholdet.
  • Aflønning i perioden, op til 10.000/md. Dette kan vi aftale individuelt afhængig af dit behov.

Læse mere om forskningsenheden på www.anaesthesiaresearch.dk

Vi vægter det sociale højt, mødes fast fredag morgen til forskningsmøder med socialt og fagligt indhold, har høj grad af sparring med de andre i gruppen, ligesom vi nyder at have både spontane og faste sociale arrangementer, inklusiv til jul og sommer.

Vi søger medicinstuderende til et 10-22,5 ECTS kandidatspeciale med start snarest / når relevant. Kontakt os også gerne hvis du tænker på forskningsophold i fremtiden og hør til mulighederne

Hvis du har interesse i ovenstående, behov for yderligere information/spørgsmål, så kontakt Professor Ole Mathiesen (omat@regionsjaelland.dk) eller Forskningslektor, overlæge Lars Peter Kloster Andersen (lapan@regionsjaelland.dk) .
Send CV og kort motiveret ansøgning. Ansøgningsfrist: snarest/løbende.